plen
Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2018-06-12
Obrazek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko urzędnicze:

 Referenta ds. świadczeń
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
37-204 Tryńcza 123
gopstryncza@wp.pl

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. świadczeń.

Ø  Wymiar czasu pracy – pełny etat,

Ø  Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędowym – nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

Ø  obywatelstwo polskie.

III. Wymagania kwalifikacyjne:

1.    Wymagania niezbędne:

1)   Wykształcenie wyższe,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4)   nieposzlakowana opinia,

5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

6)   znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych,  kodeks postępowania administracyjnego.

2.    Wymagania dodatkowe:

1)    doświadczenie lub staż w samorządzie – co najmniej 1 rok,

2)    komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

3)    bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

4)    dyspozycyjność,

5)    odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)   przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

2)   sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań z prowadzonego zakresu spraw,

3)   przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach,

4)   prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

5)   przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

6)   sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

7)   wydawanie zaświadczeń dla innych instytucji,

8)   wprowadzanie danych do bazy,

9)   współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (Programu 500+),

10) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

11) inne sprawy, doraźnie zlecone przez kierownika, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnątrzzakładowych.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1)   praca umysłowa, siedząca, przy komputerze powyżej 4 godziny,

2)   miejsce wykonywania pracy: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                  w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123,

3)   oświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym i sztucznym,
3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 piątki od 7:00 do 15:00

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów

Dokumenty niezbędne:

1)   własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)   własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

4)   kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

5)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

8)   oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

11) kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia go wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123 w godzinach od 7.30-15.30 z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy"  lub przesłać pocztą na adres ośrodka w terminie do 18 czerwca 2018 roku do godz 9.00

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Kierownika GOPS w Tryńczy w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy.

Po upływie terminu składania aplikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik GOPS, tel. 16 642 17 32

 

Tryńcza, dnia 06.06.2018 r.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej
w Tryńczy

Karolina Ziółkowska

 

 

Czytano: 1751 razy
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc grudzień 2019 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.