plen
Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

Złożenie / korekta deklaracji

Deklaracja o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Zgodnie z prawem deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi mają obowiązek składać właściciele nieruchomości zamieszkałych  oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  komunalne. Wzory deklaracji są dostępne, w Urzędzie Gminy Tryńcza w Biurze  Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej (www.tryncza.eu) w zakładce  Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach). Natomiast w przypadku zmian, które mają wpływ na powstanie, ustanie obowiązku uiszczania opłaty za śmieci lub wpływają na wysokość opłaty (np. sprzedaż lub zakup nieruchomości, narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego, zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców z innych powodów, posiadanie Trynieckiej Karty Dużej Rodziny itp.) należy złożyć nową deklarację. Taką deklarację w formie pisemnej składamy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Tryńcza od pon. do czw. w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od 7:00 do 15:00.

 
UWAGA: W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Tryńcza określi – w drodze decyzji – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Wszelkie informacje dotyczące deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (16) 642-12-21 wew. 33.
 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

Opłata za gospodarowanie odpadami

 
Na podstawie Uchwały Nr XXX/301/2017 Rady Gminy 
Tryńcza z dnia 21 listopada 2017 roku - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tryńcza, opłata za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i od dnia 01 stycznia 2018 r. wynosić będzie:

 
- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny         -  6,40 zł / osoba/m-c
- odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny     - 11,00 zł / osoba/m-c

 

Termin płatności

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania sześć razy w roku w terminach:


  1) do 15 marca danego roku za m-c styczeń - luty,

  2) do 15 maja danego roku za m-c marzec - kwiecień,

  3) do 15 lipca danego roku za m-c maj - czerwiec,

  4) do 15 września danego roku za m-c lipiec - sierpień,

  5) do 15 listopada danego roku za m-c wrzesień - październik,

  6) do 15 grudnia danego roku za m-c listopad - grudzień.
 

  na indywidualne konto bankowe bądź rachunek bankowy Urzędu Gminy  Tryńcza, BS Jarosław Filia w Tryńczy Nr konta: 29 9096 0004 2005 0021 2881 0001 ze wskazniem nr kartoteki.

 

Opłata za wywóz śmieci jest dla każdego obowiązkowa

 
Kwestia organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi jest uregulowana przepisami Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Urząd Gminy wyjaśnia, że zgodnie z art. 6m ww. ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma na to 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty w drodze decyzji określa wójt gminy.
Jak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 7 marca 2018 r.(sygn. akt: I SA/Łd 50/18a), z przytoczonych przepisów nie wynika możliwość unikania przez właściciela nieruchomości obowiązku ponoszenia opłaty na rzecz gminy z uwagi np. na pozbywanie się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Opłata za wywóz odpadów komunalnych ma charakter obowiązkowy i mieszkaniec gminy nie jest zwolniony od jej płacenia nawet w przypadku, gdyby gmina niewłaściwie organizowała odbiór odpadów.
Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego, bądź dłuższy, nie będzie stanowić nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne. W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW, ŻE OD STYCZNIA 2018 ROKU WPROWADZA SIĘ WOREK SZARY ORAZ ODRĘBNY HARMONOGRAM NA ODBIÓR ODPADU ZIMNEGO POPIOŁU.

 Ponadto zimne popioły mozna dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalych w Tryńczy bądź zagospodarować we własnym zakresie.

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2019 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.