plen
Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

Złożenie / zmiana danych / korekta deklaracji

Opłata za wywóz odpadów jest obowiązkowa !

 

Kwestia organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi jest uregulowana przepisami Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Urząd Gminy wyjaśnia, że zgodnie z art. 6m ww. ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma na to 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty w drodze decyzji określa wójt gminy. Jak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 7 marca 2018 r.(sygn. akt: I SA/Łd 50/18a), z przytoczonych przepisów nie wynika możliwość unikania przez właściciela nieruchomości obowiązku ponoszenia opłaty na rzecz gminy z uwagi np. na pozbywanie się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Opłata za wywóz odpadów komunalnych ma charakter obowiązkowy i mieszkaniec gminy nie jest zwolniony od jej płacenia nawet w przypadku, gdyby gmina niewłaściwie organizowała odbiór odpadów. Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego, bądź dłuższy, nie będzie stanowić nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne.
W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Wszelkie informacje dotyczące składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, Punkt Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu (16) 642-12-21. 

 
Wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący w 2021 roku

Wzór aktualnie obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Nr XVI/172/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chcąc pobrać druk deklaracji kliknij w link poniżej
 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2022 r.


Opłata za gospodarowanie odpadami


Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w oparciu o art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z godnie z którym Rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty.
Na podstawie Uchwały XX/208/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 listopada 2020 roku - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tryńcza, opłata za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz według stawki ustalonej za wskazany sposób gromadzenia odpadów komunalnych i od dnia 01 styczeń 2021 r. wynosi:

20,00 zł osoba/miesięcznie w przypadku deklaracji zbierania odpadów w sposób selektywny przez gospodarstwa, które nie kompostują bioodpadów,
15,00 zł osoba/ miesięcznie w przypadku deklaracji zbierania odpadów w sposób selektywny przez gospodarstwa, które kompostują bioodpady,
40,00 zł osoba/ miesięcznie w przypadku, gdy nie będzie dotrzymany obowiązek segregacji.


Termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Określoną w zawiadomieniu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, sześć razy w roku w terminach:

  1) do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty),
  2) do 15 maja danego roku (za miesiące: marzec, kwiecień),
  3) do 15 lipca danego roku (za miesiące: maj, czerwiec),
  4) do 15 września danego roku (za miesiące: lipiec, sierpień),
  5) do 15 listopada danego roku (za miesiące: wrzesień, październik),
  6) do 15 grudnia danego roku (za miesiące: listopad, grudzień).


na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu bądź rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza,
BS Jarosław Filia w Tryńczy, nr konta: 90 9096 0004 2005 0021 2881 0067 ze wskazaniem nr kartoteki.

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc październik 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.