plen
                                  Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

Złożenie / zmiana danych / korekta deklaracji

Opłata za wywóz odpadów jest obowiązkowa !

 

Kwestia organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi jest uregulowana przepisami Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Urząd Gminy wyjaśnia, że zgodnie z art. 6m ww. ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma na to 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty w drodze decyzji określa wójt gminy. Jak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 7 marca 2018 r.(sygn. akt: I SA/Łd 50/18a), z przytoczonych przepisów nie wynika możliwość unikania przez właściciela nieruchomości obowiązku ponoszenia opłaty na rzecz gminy z uwagi np. na pozbywanie się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Opłata za wywóz odpadów komunalnych ma charakter obowiązkowy i mieszkaniec gminy nie jest zwolniony od jej płacenia nawet w przypadku, gdyby gmina niewłaściwie organizowała odbiór odpadów. Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego, bądź dłuższy, nie będzie stanowić nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne.
W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Wszelkie informacje dotyczące składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, Punkt Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu (16) 642-12-21. 

 
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wzór odowiązujący od dnia 01.01.2023 r. określa uchwała Nr XLII/439/2022 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 października 2022r. Chcąc pobrać druk tej deklaracji kliknij tutaj ---> Deklaracja dla mieszkańców obowiązująca od 01.01.2023 r.

Odbiór odpadów - nieruchomości niezamieszkałe 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/425/2022 Rady Gminy Tryńcza z dnia 20 września 2022 r. od dnia 01.01.2023 r. postanowiono do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych włączyć również odbiór odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  (tj. sklepy, hotele, budynki usługowe i biurowe, szkoły, przedsiębiorstwa produkcyjne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą).

W związku z powyższym właściciel nieruchomości może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu odbioru odpadów (wraz z załącznikami) bądź złożyć deklarację o chęci przystąpienia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbierania odpadów komunalnych (tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)


Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe obowiązująca od 01.01.2023 r.

Oświadczenie o wystąpieniu z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych 

Opłata za gospodarowanie odpadami

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w oparciu o art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z godnie z którym Rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty.
Na podstawie Uchwały XX/208/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 listopada 2020 roku - w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w częsci z opłty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydowmowym, która obecnie wynosi:

20,00 zł osoba/miesięcznie w przypadku deklaracji zbierania odpadów w sposób selektywny przez gospodarstwa, które nie kompostują bioodpadów,
15,00 zł osoba/ miesięcznie w przypadku deklaracji zbierania odpadów w sposób selektywny przez gospodarstwa, które kompostują bioodpady,
40,00 zł osoba/ miesięcznie w przypadku, gdy nie będzie dotrzymany obowiązek segregacji.


Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Określoną w zawiadomieniu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, sześć razy w roku w terminach:

  1) do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty),
  2) do 15 maja danego roku (za miesiące: marzec, kwiecień),
  3) do 15 lipca danego roku (za miesiące: maj, czerwiec),
  4) do 15 września danego roku (za miesiące: lipiec, sierpień),
  5) do 15 listopada danego roku (za miesiące: wrzesień, październik),
  6) do 15 grudnia danego roku (za miesiące: listopad, grudzień).


na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu bądź rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza,
BS Jarosław Filia w Tryńczy, nr konta: 90 9096 0004 2005 0021 2881 0067 ze wskazaniem nr kartoteki.

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.