plen
Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

Złożenie / zmiana danych / korekta deklaracji

Opłata za wywóz odpadów jest obowiązkowa

 
Kwestia organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi jest uregulowana przepisami Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Urząd Gminy wyjaśnia, że zgodnie z art. 6m ww. ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma na to 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty w drodze decyzji określa wójt gminy. Jak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 7 marca 2018 r.(sygn. akt: I SA/Łd 50/18a), z przytoczonych przepisów nie wynika możliwość unikania przez właściciela nieruchomości obowiązku ponoszenia opłaty na rzecz gminy z uwagi np. na pozbywanie się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Opłata za wywóz odpadów komunalnych ma charakter obowiązkowy i mieszkaniec gminy nie jest zwolniony od jej płacenia nawet w przypadku, gdyby gmina niewłaściwie organizowała odbiór odpadów. Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego, bądź dłuższy, nie będzie stanowić nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne.
W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Wszelkie informacje dotyczące składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, Punkt Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu (16) 642-12-21.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami

Na podstawie Uchwały XX/208/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 listopada 2020 roku - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tryńcza, opłata za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz według stawki ustalonej za wskazany sposób gromadzenia odpadów komunalnych i od dnia 01 styczeń 2021 r. wynosi:


20,00 zł. /osobę/ miesięcznie w przypadku deklaracji zbierania odpadów w sposób selektywny przez gospodarstwa, które nie kompostują bioodpadów,

15,00 zł /osobę/  miesięcznie w przypadku deklaracji zbierania odpadów w sposób selektywny przez gospodarstwa, które kompostują bioodpady,


40,00 zł / osobę/ miesięcznie w przypadku gdy nie będzie dotrzymany obowiązek segregacji.


Termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Określoną w zawiadomieniu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, sześć razy w roku w terminach:

  1) do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty),
  2) do 15 maja danego roku (za miesiące: marzec, kwiecień),
  3) do 15 lipca danego roku (za miesiące: maj, czerwiec),
  4) do 15 września danego roku (za miesiące: lipiec, sierpień),
  5) do 15 listopada danego roku (za miesiące: wrzesień, październik),
  6) do 15 grudnia danego roku (za miesiące: listopad, grudzień).


na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu bądź rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza, BS Jarosław Filia w Tryńczy, nr konta: 90 9096 0004 2005 0021 2881 0067 ze wskazaniem nr kartoteki.

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
345678
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.