plen
                                  Czcionka:    / Kontrast:   /  /     /

Bezpłatne Porady Prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2232 t.j. z dnia 2020.12.14 ) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wtym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism wtoczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania ipomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy  prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby,którezewzględuna niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyćdopunktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogąotrzymać poradę przez telefon lubw miejscuzamieszkania. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

16 648 70 09 wew. 123, 163 czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00, w piątki w godz.: 7.30 – 14.00 (Radcowie i Adwokaci)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się wpunkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problemniemoże być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona zostaje poinformowana omożliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin wpowiecie, a także wpunktach pomocy prawnej.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W 2024 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
1) Punkt w Kańczudze:
Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
a) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6
- w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00 (Adwokat)
b) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1
- we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Adwokat)
c) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30
- w środy w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)
d) w siedzibie Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7
- w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)
e) w siedzibie Urzędu Gminy Gać, Gać 275:
- w piątki w godzinach od 9.00 do 11.00 (Radca prawny)
od 11.00 do 13.00 (Adwokat)
2) Punkt w Przeworsku:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu
a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16
- w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00
- we wtorki w godzinach od 13.00 do 17.00
b) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6
- w środy w godzinach od 09.00 do 13.00
specjalizacja: sprawy komornicze, zadłużenia
c) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127
- w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00

d) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16
- w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00
3) Punkt w Sieniawie:
Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia "Pasieka" Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie
a) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97,
- w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00
specjalizacja: wsparcie seniorów
b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127
- we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00

specjalizacja: pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością
c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16
- w środy godzinach od 9.00 do 13.00
- w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00
d) w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4
- w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00
specjalizacja: pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA na 2024 - aktualna na 05.01. 2024 r.

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930 
 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.